logo 5
header pic

دعوت به همکاری

با گسترش شرکت آراد انرژی اوج و افزایش تعداد پروژه و به همراه آن رشد سرمایه انسانی، این مجموعه در جهت توجه به ارزش های نیروی انسانی برای پیشرفت شرکت تعریف شده است که از ابتدای تاسیس وظیفه جذب، آموزش و نگهداری نیروی انسانی به عهده این واحد می باشد. مهم ترین هدف واحد سرمایه انسانی، شناخت درست از نیازها و ظرفیت های سازمان در انتخاب، مدیریت و تربیت نیروی انسانی در جهت برآورده کردن اهداف این شرکت می باشد. از دیگر اهداف این واحد می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

– طراحی و تدوین نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران

– طراحی و تدوین و اجرا نظام جامع آموزشی کارکنان

– طراحی و اجرای گروه بندی شغلی و نظام مند بودن جبران خدمات

– طراحی و تدوین نظام سنجی افکار (رضایت سنجی) کارکنان

– طراحی و اجرا امور رفاهی کارکنان در جهت افزایش انگیزه و نگهداشت پرسنل

درخواست همکاری

در فرآیند جذب نیروی انسانی، به منظور رعایت عدالت در استخدام ابتدا بررسی رزومه‌های کاری ارسال شده به بخش سرمایه انسانی توسط این واحد و واحدهای تخصصی انجام می‌گیرد و سپس در کمیته جذب و استخدام بررسی و مصاحبه انجام می گردد.

1. کارشناس اداری :

  • شرایط احراز : مدرک کارشناسی – حداقل یک سال سابقه کار مرتبط

دانلود نمونه فرمت های رزومه

با کمک لینک مقابل اقدام به دانلود فرمت نمونه رزومه کرده و سپس بعد از تکمیل، آنرا در فرم زیر بارگذاری نمائید